Søk løyvegaranti
Søknad om løyvegaranti

Vennligst vent mens din søknad blir opprettet

Søknad om løyvegaranti
Søk løyvegaranti

NB! Vi utsteder ikke lenger løyvegaranti for Turvogn. 

Om du allerede har en eksisterende avtale hos oss, og skal gjøre endringer på samme avtale så skal du fylle ut Endringsskjemaet: Gå til endringsskjemaet

Firma registrert som AS må ha vært i kraft i minst 5 år for å søke løyvegaranti hos oss.

Jeg har orgnummer
 
Organisasjonsnummer
 
Fødselsnummer
 
Kundeforhold funnet
Bedriftsnavn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Poststed
*
Fødselsnummer
 
Fornavn
*
Etternavn
*
Epost
*
Telefonnummer
 
Mobilnummer
*
Elektronisk kommunikasjon
*
Søknaden gjelder
*
** Tilsagn er en bekreftelse om løyvegaranti som vedlegges søknad om løyve til fylkekommune.
Når skal garantien gjelde fra
*
Løyvemyndighet
*
Løyvenummer
 
Løyvetype
*
Antall hovedløyver
*
1
Antall tilleggsløyver
*
Sentral
 
Ukjent sentral
 
Navn på sentral
 
Epost for kopi av søknad
 
Fyll inn dette feltet hvis du vil at vi sender deg en kopi av din søknad
Vedlegg
 

draganddropfiles

Andre opplysninger
 
ResultatPDF
 

Choose file